Szukaj
 
     
   
 • Logotyp REPUBLIC OF POLAND SLOVAK REPUBLIC 2007 - 2013
 • Logotyp LITHUANIA-POLAND-RUSSIA 2007-2013
 • Logotyp Interreg South Baltic Programme 2014-2020
 • Logotyp National Supporting Institution
 • Logotyp CENTRAL INFORMATION POINT
 • Logotyp Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013
 • Logotyp FLC
 • Logotyp PO WER 2014-2020
 • Logotyp INTERREG Poland – Saxony 2014-2020
 • REPUBLIC OF POLAND SLOVAK REPUBLIC 2007 - 2013

  CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME

  The global objective of programme is the intensification of Polish-Slovak co-operation based on the partnership contributing to sustainable development of the border area.

   

   

  Click for more about the programme REPUBLIC OF POLAND SLOVAK REPUBLIC 2007 - 2013

 • LITHUANIA-POLAND-RUSSIA 2007-2013

  CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME

  The main goal of the Programme is to support cross-border development processes. The Programme goal will be performed through non-commercial projects within the scope of the following Priorities: Contributing to solving common problems and challenges, Pursuing social, economic and spatial development.

   

   

  Click for more about the programme Lithuania-Poland-Russia 2007-2013

 • Interreg South Baltic Programme 2014-2020

  Cooperation for blue and green growth

  Serving the Regional Policy objective of European Territorial Cooperation, the Interreg South Baltic Programme aims at unlocking South Baltic’s potential for blue and green growth through cross-border cooperation between local and regional actors from Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden. Building on the maritime character of the Programme, “blue growth” addresses the economic potential of the Baltic Sea for growth and jobs across the shores of the South Baltic. At the same time, “green growth” underlines the need to pursue the path of economic growth in balance with the environment, in particular by utilising South Baltic’s rich natural and cultural heritage in a sustainable and preserving manner.

   

   

  For more information, please access www.southbaltic.eu

 • National Supporting Institution

  for the Human Capital Operational Program

  was established for the purpose of supporting the implementation of innovative projects and supranational cooperation within the framework of the Human Capital Operational Program 2007 - 2013, co-financed from the European Social Fund. Innovative projects consist of ventures whose purpose is to search for new and more effective methods of solving problems within the support areas of the ESF. Thanks to supranational cooperation, partners implementing such projects gain the opportunity to achieve better and increasingly innovative solutions.

   

   

  Click for more about The National Supporting Institution

 • CENTRAL INFORMATION POINT

  FOR EUROPEAN FUNDS

  What can we do for you? Central Information Point provides entrepreneurs, individuals, NGO’s, public institutions and other entities interested in getting or properly spending EU funds

   

   

  Click for more about the CPI

 • Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013

  The Cross-border Cooperation Programme

  The core objective of the programme is support for cross-border development processes. The programme objectives are realised through non-commercial projects implemented within the following priorities and measures: Increasing competitiveness of the border area, Improving the quality of life.

   

   

  Click for more about The Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013

 • FLC

  First Level Control

  From March 27th, 2014 Centre of European Projects acts as a first level controller for the following programmes:
  • Baltic Sea Region Programme,
  • Central Europe Programme
  • INTERREG IVC
  • URBACT II
  • ESPON 2013

   

   

  Click for more about the FLC

 • PO WER 2014-2020

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

   

   

  Kliknij aby dowiedzieć się więcej o programie PO WER 2014-2020

 • INTERREG Poland – Saxony 2014-2020

  The Co-operation Programme INTERREG Poland – Saxony 2014-2020

  The Co-operation Programme INTERREG Poland – Saxony 2014-2020 will be implemented in the Jeleniogórski subregion of the Dolnośląskie Voivodeship and the Żarski District of the Lubuskie Voivodeship in Poland, as well as in two districts of Saxony on the German side: Görlitz and Bautzen.

   

   

  Click for more about the INTERREG Poland – Saxony 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich

Centrum Projektów Europejskich jest państwową jednostką budżetową, nadzorowaną przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w celach wspierania instytucji realizujących programy
operacyjne Współpracy Transgranicznej i Współpracy Międzyregionalnej w ramach programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa (EISP) oraz wspieranie instytucji realizujących program operacyjny Kapitał Ludzki
i podmiotów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o Europejskim Funduszu
Społecznym (EFS) w zakresie innowacyjności i współpracy ponadnarodowej. Jednocześnie
Centrum Projektów Europejskich wspiera działanie Centralnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich.

Logo Narodowej Strategii Spójności

The portal co-financed from the funds of European Regional Development Fund,
European Social Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument.

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego